Products

TacPad™ & TacGuide™

Taktile ledelinjesystemer til afmærkning

TacPad™ og TacGuide™ er ledelinjesystem til taktil afmærkning

  • Fleksible taktile afmærkninger til eksisterende overflader
  • Mærkbare ledelinjer med høj skridsikkerhed
  • Hjælper blinde og svagsynede i trafikken

TacPad™ og TacGuide™ er termoplastiske afmærkninger, som kan bruges til taktile ledelinjesystemer. De skridsikre ledelinjemarkeringer skaber visuel og auditiv kontrast til den eksisterende overflade. Kontrasterne til det eksisterende underlag  hjælper de synshandicappede sikkert rundt i trafikken. Dupperne eller rillerne i overfladen af TacPad og TacGuide kan de synshandicappede nemt mærke med deres stok eller sågar gennem kraftige skosåler. 

Ledelinjer, retnings- og opmærksomhedsfelter udgør ledelinjesystemer, som hjælper de blinde og svagtseende med at orientere sig i trafikken og holde retningen. De markerer sikre gangforløb, forbinder punkter og gør i det hele taget opmærksom på udfordringer og farer i trafikken.