PlastiRoute® RollGrip®

PlastiRoute® RollGrip® er et flydende, solventfri vejmarkeringsmateriale, der hærder ved hjælp af peroxidinitiator. Markeringen er permanent og giver god skridsikkerhed med høj slidstyrke.

Vi anbefaler det til særlige vejbaner og cykelstier i stærkt trafikerede zoner, der vil have gavn af den forøgede skridsikkerhed.

Grov tekstur

PlastiRoute® RollGrip® er meget tixotropisk, hvilket betyder, at det ikke flyder ud, efter at produktet er blevet påført med rulle. Bruges en ’langhåret’ malerrulle til udlægning af PlastiRoute® RollGrip® opnås en ru overfladetekstur med små toppe af 2-3 mm højde. Denne stærke tekstur giver stor skridsikkerhed under våde forhold.

Tilføj symboler

PREMARK® præfabrikerede termoplastiske symboler kan let lægges ovenpå PlastiRoute® RollGrip® uden brug af grunder, da de to produkter er udviklet til at binde godt til hinanden.