Miljøpolitik
Vores grønne profil

Vi arbejder dagligt med miljø og arbejdsmiljø

Vores grønne profil

I Geveko Markings Denmark A/S er det en naturlig del af vores strategi at fokusere på vores energiforbrug og de miljøpåvirkninger, som vores produktion af vejmarkeringsmaterialer har på omgivelserne. Vi bor på Langeland midt i naturen, og det minder os om, at vi har et ansvar for at bevare den friske luft og det rene vand i vores nære omgivelser, men i den grad også til at beskytte omgivelserne i de miljøer, som vores produkter anvendes i.

Dagligt arbejde med miljø og arbejdsmiljø

Vi ønsker at være kendt som en virksomhed, der er miljøbevidst. Vi arbejder dagligt med miljø og arbejdsmiljøforbedringer, hvilket afspejles i vores miljøpolitik:

  • Vi vil inddrage vore medarbejdere, kunder, myndigheder og øvrige interessenter i en aktiv dialog omkring vores miljø- og arbejdsmiljøforhold.

  • Vi vil arbejde for at vore produkter udvikles, produceres, distribueres og nedbrydes med mindst mulig belastning af miljø og arbejdsmiljø samt forbrug af ressourcer.

  • Vi vil tilstræbe at anvende miljøvenlige produkter ved fremstilling af produkter og udførelse af vedligeholdelse.

  • Vi vil ved kildesortering sikre korrekt bortskaffelse af affald med størst mulig genanvendelse for øje.

  • Vi vil skabe en effektiv, rummelig og sund arbejdsplads.

  • Vi vil til en hver tid overholde relevant lovgivning på miljø- og arbejdsmiljøområdet.

  • Vi vil leve op til vores bindende forpligtelser overfor vores interessenter.

  • Vores miljøarbejde vil have fokus på at opnå vores miljømål og forbedre vores præstation kontinuerligt.

  • Vi vil arbejde frem mod 0 arbejdsulykker med fravær og 0 erhvervsbetingede lidelser.

  • Vi køber grøn strøm fra Norsk Elkraft, som leveres fra vindmøller og vandkraftværker i Skandinavien. Forventeligt vil vi købe 1.200.000 kWh i 2018.

Vi har i 2013 og 2015 opnået det grønne diplom hos Miljøforum Fyn som bevis for vores engagement og målsætning med miljøarbejdet.

I foråret 2017 blev vi miljøcertificeret indenfor ISO14001.